หัวข้อ (Title) : ใบเสนอราคา
รายละเอียด :
(Description)
จาก ห.จ.ก. เอ็ม.ดี.ซายด์แอนทีฟิกส์ ทางห้างขายเครืองมือวิทยาศาสตร์ตามห้องแลปและฟาร์มต่างๆ
มีความสนใจเครื่องของท่าน ทราบข้อมูลของเครื่องแล้วอยากให้เสนอราคาเครื่องควบคุมรุ่น CD1 จำนวน 1เครือง
พร้อมกระบอกบรรจุอาหาร F2 จำนวน 19ใบ เพือ่นำไปจำหน่ายต่อ
ผู้ตั้งหัวข้อ (Name) :M.D.scientific Ltdpart. - เบอร์ติดต่อ : 028665401 (เข้าดู 2675 / เข้าตอบ 0) (5 กุมภาพันธ์ 2550 13:25 น.)

ตอบกระทู้ : ใบเสนอราคา
ความคิดเห็น : * กรุณากรอก
ชื่อ : * กรุณากรอก
อีเมล์ :
KeyID : XUM1UN
* กรุณากรอก KeyID 6 หลัก

Admin login