หัวข้อ (Title) : สนใจเครื่องให้ปุ๋ยน้ำครับ
รายละเอียด :
(Description)
สนใจเครื่องให้ปุ๋ยน้ำครับ อยากทราบว่าการทำงานมีลักษณะ เป็นยังไงบ้างครับ
ผู้ตั้งหัวข้อ (Name) :บัน (เข้าดู 1439 / เข้าตอบ 1) (4 พฤษภาคม 2554 22:0 น.)

ความคิดเห็นที่ 1 :
(Answer)
สามารถตั้งเวลาให้ปุ๋ยน้ำได้ตามต้องการครับ ปรับปริมาณปุ๋ยน้ำได้สองทางคือ เวลาที่ไหลและช่องที่ไหลครับ
ผู้ตั้งหัวข้อ (Name) :ยุทธนา(6 พฤษภาคม 2554 8:13 น.)

ตอบกระทู้ : สนใจเครื่องให้ปุ๋ยน้ำครับ
ความคิดเห็น : * กรุณากรอก
ชื่อ : * กรุณากรอก
อีเมล์ :
KeyID : 41S71U
* กรุณากรอก KeyID 6 หลัก

Admin login