หัวข้อ (Title) : พึ่งซื้อไป .... ใส่ถ่าน 3 ก้อนแล้ว ไฟที่จอไม่เห็นขึ้นเลยคับ
รายละเอียด :
(Description)
แต่เสียบปลั๊กใช้ได้
ผู้ตั้งหัวข้อ (Name) :jack (เข้าดู 1332 / เข้าตอบ 4) (12 กุมภาพันธ์ 2555 20:42 น.)

ความคิดเห็นที่ 4 :
(Answer)
ตอบคุณ Jack ใช่ทั้งสามข้อครับ
ผู้ตั้งหัวข้อ (Name) :ยุทธนา(16 กุมภาพันธ์ 2555 8:39 น.)

ความคิดเห็นที่ 3 :
(Answer)
สรุปว่า... 1. ขณะที่ไฟดับเครื่องไม่สามารถปล่อยอาหารได้ ใช่หรือไม่? (ใส่ถ่านอยู่ด้วย) 2. การที่ใส่ถ่านไว้เป็นเพียบแค่ เวลาไฟดับไม่ต้องตั้งเวลาใหม่เท่านั้น ใช่หรือไม่? 3. ใส่ถ่านไว้ไฟหน้าจอไม่ติด เป็นเรื่องปกติ ใช่หรือไม่?
ผู้ตั้งหัวข้อ (Name) :jack(14 กุมภาพันธ์ 2555 23:50 น.)

ความคิดเห็นที่ 2 :
(Answer)
เครื่องฯ ใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก ตั้งเวลาเรียบร้อยแล้ว ค่อยใส่ถ่าน Backup เพื่อเลี้ยงวงจรขณะไฟฟ้าดับ (ไฟฟ้าดับหรือถอดปลั๊กหน้าจอจะดับ ไม่สำรองการทำงาน) ถ่านจะถูกดึงกระแสไปใช้ขณะไฟฟ้าดับหรือถอดปลั๊กเท่านั้น เมื่อมี ไฟฟ้ามา เวลาที่ตั้งไว้ยังคงอยู่ #ถ่านไม่ใส่ก็ได้ ถ้าไฟฟ้าดับต้องมาตั้งเวลาใหม่ หากไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานานๆ ควรถอดถ่านออกด้วย เพื่อไม่ให้ถ่านหมดเร็ว และอาจจะทำให้เครื่องค้าง ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.feed-auto.com/manual.htm
ผู้ตั้งหัวข้อ (Name) :ยุทธนา(14 กุมภาพันธ์ 2555 20:10 น.)

ความคิดเห็นที่ 1 :
(Answer)
ปล.ใส่ถ่านเครื่องไม่ติด
ผู้ตั้งหัวข้อ (Name) :jack(14 กุมภาพันธ์ 2555 7:58 น.)

ตอบกระทู้ : พึ่งซื้อไป .... ใส่ถ่าน 3 ก้อนแล้ว ไฟที่จอไม่เห็นขึ้นเลยคับ
ความคิดเห็น : * กรุณากรอก
ชื่อ : * กรุณากรอก
อีเมล์ :
KeyID : URKYRL
* กรุณากรอก KeyID 6 หลัก

Admin login