หัวข้อ (Title) : รุ่น D2
รายละเอียด :
(Description)
ใช้กับอาหารสุนัขพันธุ์เล็กได้ไหมครับ
ผู้ตั้งหัวข้อ (Name) :Jee (เข้าดู 2121 / เข้าตอบ 1) (31 ตุลาคม 2550 1:48 น.)

ความคิดเห็นที่ 1 :
(Answer)
ไม่ได้ขอรับ ต้องใช้ D3 D4 D5 ส่วนรุ่น D2 นั้นเม็ดโตสุดที่ปล่อยได้คือขนาด 3 มม.
ผู้ตั้งหัวข้อ (Name) :ยุทธนาmickeycowboy@gmail.com(31 ตุลาคม 2550 11:58 น.)

ตอบกระทู้ : รุ่น D2
ความคิดเห็น : * กรุณากรอก
ชื่อ : * กรุณากรอก
อีเมล์ :
KeyID : GD5JD6
* กรุณากรอก KeyID 6 หลัก

Admin login